Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under din gymnasietid har du minst 15 veckor APL. Dessa praktikperioder är en viktig del av utbildningen och till för att du ska få inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar. De ger dig också möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Vi har ett stort och brett kontaktnät med APL-platser i hela Sverige. En del av våra elever väljer också att förlägga sin APL utomlands.

Vi har goda kontakter i bl.a Holland och Tyskland och skolan har under många år haft internationella utbyten med en holländsk skola.

APL har du ute på olika hästföretag, det kan vara på en ridskola, ett stuteri, hos en tävlingsryttare eller i ett travstall.