IST Administration

Välkommen till IST. Här kan du bland annat se på dina betyg, schema, frånvaro och klasslista med mera.

Inloggning IST-Administration (elev) – IST administration för att se studieplanen, frånvaro, kontaktuppgifter

hskkb-student-learn.se.ist.com – IST lärande för att se elevens omdömen, utvecklingssamtal om de varit, extra anpassningar och åtgärdsprogram om de har det.