IST för vårdnadshavare och elever

Här kan du se betyg, schema, frånvaro med mera.

Elev

Inloggning IST-Lärande (elev) – omdöme, utvecklingssamtal, extra anpassningar och åtgärdsprogram

Inloggning IST-Administration (elev) – schema, studieplan, sjukanmälan (myndig elev)


Vårdnadshavare

Inloggning IST-Lärande (vårdnadshavare) – omdöme, utvecklingssamtal, extra anpassningar och åtgärdsprogram

Inloggning IST-Administration (vårdnadshavare) – sjukanmälan, schema, studieplan