Elev- och föräldrainformation

Naturbruksgymnasiet Kalmar är ett gymnasium strax utanför Smedby, 12 minuter från Kalmar och 20 minuter från Öland. Hos oss finns goda förutsättningar för en lärorik och rolig studietid.

På vår  skolan går ca 170 elever/studerande och vi har ca 35 personer anställda. Vi är en skola där både lärare och instruktörer arbetar nära eleverna.
För att göra det möjligt att se varje enskild elev, att hålla ett bra klassrumsklimat och därmed också hög kvalitet på undervisningen har vi små klasser på högst 16 elever  (Djurvård och Lantbruk kan vara något fler). Utöver det sker praktisk undervisning i mindre grupper.

Långväga elever bor på skolans internat. På internatet finns kvällspersonal och nattjour.

Många elever bor hemma och dagpendlar. Bussförbindelserna till Kalmar är täta.