Elev- och föräldrainformation

Naturbruksgymnasiet Kalmar är ett gymnasium strax utanför Smedby, 12 minuter från Kalmar och 20 minuter från Öland. Hos oss finns goda förutsättningar för en lärorik och rolig studietid.

På skolan går ca 160 elever/studerande och vi har ca 35 personer anställda. Det är en vuxen-tät skola där både lärare och instruktörer arbetar nära eleverna.
För att göra det möjligt att se varje enskild elev, att hålla ett bra klassrumsklimat och därmed också hög kvalitet på undervisningen har vi sällan mer än 25 elever i en undervisningsgrupp. Utöver det sker undervisning i mindre grupper.

Långväga elever bor på skolans internat. På internatet finns kvällspersonal och nattjour.

Många elever bor hemma och dagpendlar. Bussförbindelserna till Kalmar är täta.