Elev- och föräldrainformation

Naturbruksgymnasiet Kalmar är ett gymnasium strax utanför Smedby, 12 minuter från Kalmar och 20 minuter från Öland. Hos oss finns goda förutsättningar för en lärorik och rolig studietid.

På skolan går ca 155 elever/studerande och vi har ca 32 personer anställda. Det är en vuxen-tät skola där både lärare och instruktörer arbetar nära eleverna.
För att göra det möjligt att se varje enskild elev, att hålla ett bra klassrumsklimat och därmed också hög kvalitet på undervisningen har vi sällan mer än 25 elever i en undervisningsgrupp. Utöver det sker undervisning i mindre grupper.

De flesta av eleverna bor på skolans internat. På internatet finns kvällspersonal och nattjour.

Vi försöker anpassa skolveckan så gott det går efter elevernas önskemål och för de elever som har lång resväg. Det innebär bl.a. att elever som bor på skolan kan komma redan på söndag em.
Lektionerna är vanligtvis mellan kl 8.10-16.00 mån-fre. Schemat kan ibland ha andra tider vid tex vissa praktiska moment.

En del elever bor hemma och dagpendlar. Bussförbindelserna till Kalmar är täta.