Distansutbildning i lantbruk

Vår lantbruksutbildning ger dig en gedigen teoretisk grundkunskap inom marknadsekonomi, landsbygdsföretagets ekonomi, arbetsorganisation och arbetsmiljö, växtodling samt djurhållning. Utbildningen passar dig som exempelvis redan har en anställning inom lantbruk men vill öka din kompetens. Utbildningen uppfyller kraven för att du ska kunna söka startstöd från Jordbruksverket.

Utbildningen sker på distans med handledning via internet och telefon av lärare eller rådgivare på Hushållningssällskapet. Utbildningen består av fem delmoment och totalt 200 timmar, med sex obligatoriska träffar per studieperiod.

Studietakten är 10 timmar per vecka, vilket innebär att utbildningslängden är 20 veckor med sommaruppehåll. Vi använder Google Drive som plattform och du behöver därför ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Kursinnehåll

Marknadsekonomi

Instuderingsfrågor som ska redovisas:
Affärsidé, marknadskunskap: 10 h
Ekonomisk planering och budget: 10 h
Bokföring grund: 10 h

Landsbygdsföretagandets ekonomi

Instuderingsfrågor som ska redovisas:
Investerings- och produktionsgrenskalkyler: 22 h
Utvärdering av kalkyler med kommentarer: 15 h
Företagsformer och avtalsfrågor m.m: 19 h

Arbetsorganisation och arbetsmiljö

Lagar och regler vid anställning av personal: 10 h
Lagar och regler som berör arbetsplatsen och anställda: 10 h

Växtodling

Växtodlingsplanering för planerad produktion: 35 h
Miljö och lagar som berör växtodlingsområdet: 10 h

Djurskötsel

Foderstatsplanering för aktuell djurproduktion: 35 h
Lagar som berör djurproduktion 10: h
Prov: 4 h

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska, viss datorvana samt erfarenhet av lantbruk.

Utbildningsanordnare

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge genom Naturbruksgymnasiet Kalmar.

Planerad kursstart

Startdag i januari med fysisk träff på Naturbruksgymnasiet Kalmar.

Sista anmälningsdag

20 december 2020

Kurstider

VT 2021 januari-mars, HT 2021 oktober-december.

Kostnad

15.000 kr inklusive moms. Kurslitteratur ingår i priset men deltagaren behöver en egen bärbar dator.

Utbildningsform

Distans med enstaka fysiska träffar på Naturbruksgymnasiet Kalmar.

Kontakt och anmälan

Tova Johansson, rektor Naturbruksgymnasiet Kalmar