Lantbruk

Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och lantbruksutbildningen är utformad så att du ska få de bästa förutsättningarna för att arbeta med det du är intresserad av efter gymnasiet.

Förändringarna berör den praktiska delen av undervisningen. Den praktiska undervisningen sker i samarbete med gårdar eller andra praktikplatser. För dig som elev innebär det större möjligheter att få lära i modern miljö och få djupare kunskaper från verklig miljö.

Även vissa teoretiska delar av utbildningen förläggs till en praktisk miljö. Du får därmed en helhetssyn i både teori och praktik. Och ett naturligt sammanhang skapas.

Tillsammans med lärare från skolan besöks gårdar gruppvis (SPL – Skolplatsförlagt lärande). Vid besök på SPL-gårdar genomförs studiebesök och praktiska övningar.

Du kommer att vara på praktik (APL – Arbetsplatsförlagt lärande) 30 veckor. Du är oftast inte på en och samma gård under hela perioden utan kommer få se en bredd av näringen.

För dig som elev ser vi stora möjligheter i lantbruksutbildningen:

 • fler veckors arbetsplatsförlagd utbildning
 • möjlighet att välja inriktning på praktikgård utifrån ditt intresse
 • en bredare utbildning tack vare en fördjupad kontakt med näringen

Dina studier

Under ditt första år får du bland annat:

 • lära dig att köra traktor med olika redskap för att ta ditt traktorkort
 • hantera olika djurraser som kor, grisar och kyckling
 • lära dig om de viktigaste grödorna

Din skoldag består av både teoretiska och praktiska kurser. Svenska 1, engelska 5 och matematik 1a är kurser som du har på schemat.

Under andra året:

 • är du ute på din första APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 • lär du dig att köra tröska
 • startar du upp ditt UF-företag

På schemat under årskurs två läser du också kurser såsom historia och naturkunskap. Väljer du att läsa högskolebehörighet så har du svenska 2, engelska 6 och matematik 2 a på schemat.

Under ditt tredje år:

 • läser du kurserna byggnadsunderhåll, serviceteknik där du lär dig underhåll och reparation av maskiner
 • fördjupar du dig inom skötsel av grödor, växtodlingsplaner och lantbruksdjur
 • har du flera veckors APL där du knyter värdefulla kontakter för framtida jobb

Samhällskunskap, religion och entreprenörskap är kurser på schemat och svenska 3 för dig som läser högskolebehörigheten. I kursen entreprenörskap har du möjlighet att starta och driva ett UF-företag där du lär dig marknadsföra dig själv vilket du har stor nytta av när du söker jobb.

Fördjupad information:

Körning med olika traktorer och lastmaskin ingår i utbildningen.
Du läser körkortsteori för traktor.

I åk 1 får du sköta vårbruket och förstaskörden.
Du får träna på körning med olika fordonskombinationer (olika redskap och vagnar). Under höstbruket tränar vi tröskning, stubb-bearbetning, vallskörd, plöjning och höstsådd.

Framtid

Efter dina tre år på lantbruk har du goda möjligheter till arbete.

Du kan t.ex. jobba som:

 • Maskinförare inom lantbruk/entreprenad
 • Djurskötare inom lantbruk
 • Starta eget företag

Efter din utbildning kan du läsa vidare till t.ex:

 • Gårdsmästare
 • Lantmästare
 • Agronom

Goda möjligheter att få jobb

Det finns ett stort behov av välutbildad arbetskraft i näringen. Och därmed goda möjligheter för dig att få jobb direkt efter examen. Vårt breda kontaktnät i näringen ger dig goda möjligheter att skapa kontakter som kan leda till en anställning direkt efter examen.

Studera vidare

Du som vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet väljer de kurser som du behöver för vidare studier inom individuellt val t.ex. svenska, engelska och matematik. Lantmästarutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett exempel på högre studier inom näringen men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar.