Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen varvas skolmiljö med arbetsliv – APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Under dina tre år på Naturbruksgymnasiet Kalmar kommer du under vissa perioder ha APL som står för arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att undervisningen flyttas från skolmiljö ut till arbetslivet. Ett antal veckor genomförs på skolan, resten ute på annan arbetsplats.

Du kommer att ha 20 veckors APL som är uppdelad i olika perioder under studietiden.

APL-perioderna ger dig:

 • Nya kunskaper
 • Förståelse för inlärda kunskaper från skolan
 • Inblick i din framtida arbetssituation
 • Ett kontaktnät vid framtida jobbansökningar

För att få en struktur, behövlig information och uppföljning över APL-perioderna får du en APL-bok där du, dina vårdnadshavare och APL-värden kan hitta all behövlig information för att
APL-perioden ska bli intressant och utvecklande.

Förkunskapskrav inför första APL-perioden är följande:

 • Krankörning
 • Band- och slirskydd
 • Avlägg
 • Markskoning
 • Maskinkörning
 • Service och reparationer
 • Maskinflytt
 • Simulatorer
 • Maskindator
 • Arbetsmiljö
 • Trädslagskännedom
 • Skador och fel
 • Sortiment
 • Tillredningsfel
 • Vrak
 • Markkännedom
 • Kulturmiljövårdshänsyn
 • Naturvårdshänsyn
 • Certifiering