Dokument och blanketter

Här hittar du användbara länkar om gymnasieskolan samt regler och blanketter för Naturbruksgymnasiet Kalmar.

Skolverkets hemsida

Här finns fakta om Naturbruksprogrammet.

Övergripande fakta om gymnasieskolan kan du hitta på:

Naturbruksgymnasiets regler och policys

Trivsel, trygghet och studiero för alla (PDF)

Rutiner för synpunkter på skolan och utbildningen (PDF)

Boenderegler för NBG Kalmars internat

Plan mot diskriminering kränkande behandling

Blanketter

Inackorderingskontrakt 2019_2020

Svarsformulär för boende, kost och hälsa (PDF)

KLT Terminskort 2019 (PDF)

Ledighetsansökan för elev (PDF)

Intyg för specialkost (PDF)

Eget djur på skolan

För möjligheten att ha sitt djur på skolan krävs följande (PDF)

Regler gällande elever med djur i sitt internatboende/på skolan (PDF)

Ansökan för hund eller burdjur på internat 2019-2020 (PDF)

Ansökan-häst i elevstall läsåret 19-20 (PDF)

Regler elevstall 2020(PDF)

Bestämmelser för boxplats (PDF)