Certifierad skola

Certifierad skogsutbildning

Skolans skogsutbildning är certifieras enligt PEFC Entreprenörstandard.
Detta är ett bra verktyg i undervisningen, då skogsutbildningen jobbar och verkar som ett företag och arbetslag i skogsbruket. Dessa frågor blir på så sätt ett naturligt inslag i undervisningen.
Det är viktigt att skolan ”lever som man lär”.

Svensk PEFC Entreprenörstandard definierar de krav som ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas.