Certifierad skola

Skolan är certifierad enligt PEFC Entreprenörstandard. Detta är ett bra verktyg i undervisningen, hela skolan jobbar och verkar som ett arbetslag i skogsbruket. Dessa frågor blir på så sätt ett naturligt inslag i undervisningen. Svensk PEFC Entreprenörstandard definierar de krav som ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas.

Utrustning

För att kunna jobba på ett ergonomiskt, effektivt och säkert sätt krävs bra arbetskläder och utrustning. Skolan utrustar dig med proffskläder, både i avverkningsarbete och maskinkörning som uppfyller dessa kriterier.

Surfplatta

Skogsjobben idag är högteknologiska. Vill du jobba som maskinförare eller som skogsvårdare krävs god datorvana. I undervisningen i lektionssal och ute i fält kommer du att använda en surfplatta med Windows-system och GPS-teknik. I surfplattan kommer det att finnas både traditionella och skogliga program.

Certifikat

För att bli anställningsbar behöver man inte bara en bra utbildning, utan även ha ett antal certifikat. Under utbildningstiden blir du därför erbjuden att examinera för dessa certifikat:

Skogsmaskinförare

 • Motorsågskörkort AB + S*
 • Röjsågskörkort Ra + Rb
 • Grönt kort
 • ADR-Intyg
 • HLR – Första hjälpen

* Eleven måste ha läsa kursen Motorsåg och Röjsåg 2.

Skogsvårdsspecialist

 • Motorsågskörkort AB+C
 • Röjsågskörkort Ra + Rb
 • Grönt kort
 • ADR-intyg
 • HLR – Första hjälpen

Körkortsstipendium

Alla skogselever har möjlighet att söka ett körkortsstipendium, i detta stipendium ingår:

 • Teoripaket
 • 10 körlektion
 • Risk 2