FAQ – Hästhållning – Frågor och svar 2023

Vad är hästhållning?

Hästhållning innebär att ta hand om och ansvara för hästars välbefinnande, träning, utfodring och hälsa.


Får man ha häst på sin tomt?

Möjligheten att hålla hästar på sin tomt kan variera beroende på lokal lagstiftning och zonindelning.


Hur ofta ska man verka en häst?

Hästar bör verkas regelbundet, vanligtvis var 6-8 vecka, för att underhålla hovarnas hälsa.


Hur mycket mark för att ha häst?

Det beror på hästens storlek, behov och hur mycket tid den spenderar på bete, men generellt krävs en del mark för bete och motion.


Vad krävs för att bli hästskötare?

Att bli hästskötare kan kräva praktisk erfarenhet, utbildning inom hästskötsel eller liknande.


Vad krävs det för utbildning för att bli ridlärare?

Att bli ridlärare kräver vanligtvis en utbildning inom hästsport och pedagogik.


Vad kan man jobba som med hästar?

Man kan jobba som ridlärare, hästskötare, tränare, tävlingsarrangör, veterinärassistent med mera.


Hur blir man Hästmassör?

För att bli en hästmassör krävs vanligtvis en specifik utbildning inom hästmassage, som inkluderar teoretisk kunskap om anatomi och muskulatur samt praktisk träning i massagebehandlingar.