Kollektivtrafik

Skolan ligger strax söder om Kalmar.

Länk till Kalmar Länstrafik

KLT Kalmar-Smedby-Naturbruksgymnasiet Kalmar och omvänt (PDF)

Reser du från Stockholm?

Välj Flixbus.

Reser du från Malmö eller Göteborg?

Välj att åka bussen via Flixbus eller tåg via SJ.

Busskort/terminskort

Du hittar blanketten för terminskort här.