FAQ – frågor och svar

Vad kan man bli efter naturbruk?

Du kan t.ex. jobba som djurvårdare, hästskötare, maskinförare i skog, lantbruk, entreprenad eller som egenföretagare. Läser du vidare kan du t.ex. bli veterinär, djurskyddsinspektör, polishundförare, ridlärare, agronom med mera.


Vilka naturbruksgymnasium har internat?

Naturbruksgymnasiet Kalmar, Ingelstadgymnasiet och Gamlebygymnasiet har internat.


Vad är internatskola?

En internatskola ger eleven möjlighet att bo på skolan under hela studieperioden. Det är vanligt att de flesta av internatskolans elever bor på skolan vilket skapar gemenskap och studietid tillsammans.


Vad är det för skillnad på djurvårdare och djursjukskötare?

Som djurvårdare jobbar du med friska djur och som djursjukvårdare med sjuka. Djurvård är skötsel och försäljning av djur. Djursjukvård är inom sjukvården för djur.


Är det svårt att bli djursjukskötare?

För att bli legitimerad djursjukskötare behöver du gå 3 år på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Har du studerat Djursjukvårdutbildningen på t.ex. Naturbruksgymnasiet Kalmar, Ingelstadgymnasiet eller Gamlebygymnasiet och valt till de kurser som krävs för universitetsstudier så har du goda förutsättningar för vidare studier på SLU.


Körkortsstipendium

Samtliga elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller våra uppsatta kriterier kan söka stipendiet.

Läs mer om vårt körkortsstipendium här.


Sökkoder

Sökkoder till våra inriktningar hittar du här.


Öppet hus

Läs mer om våra öppna hus här.