FAQ – frågor och svar

Vad kan man bli efter naturbruk?

Du kan t.ex. jobba som djurvårdare, hästskötare, maskinförare i skog, lantbruk, entreprenad eller som egenföretagare. Läser du vidare kan du t.ex. bli veterinär, djurskyddsinspektör, polishundförare, ridlärare, agronom med mera.


Vilka naturbruksgymnasium har internat?

Naturbruksgymnasiet Kalmar, Ingelstadgymnasiet och Gamlebygymnasiet har internat.


Vad är internatskola?

En internatskola ger eleven möjlighet att bo på skolan under hela studieperioden. Det är vanligt att de flesta av internatskolans elever bor på skolan vilket skapar gemenskap och studietid tillsammans.


Hur mycket kostar internatskola?

Kostnaden varierar lite bl.a beroende på hur långt ifrån skolan man bor. De som bor längre bort får lite mer inackorderingstillägg än de som bor nära. Inackorderingstillägg och studiebidrag från CSN täcker det mesta av kostnaden för internatboendet, dvs kost och logi. Läs mer här.


Hur är en internatskola?

Att gå på en skola med internat skapar gemenskap utöver det vanliga eftersom man får mer tid tillsammans med sina kompisar.


Vad är det för skillnad på djurvårdare och djursjukskötare?

Som djurvårdare jobbar du med friska djur och som djursjukvårdare med sjuka. Djurvård är skötsel och försäljning av djur. Djursjukvård är inom sjukvården för djur.


Är det svårt att bli djursjukskötare?

För att bli legitimerad djursjukskötare behöver du gå 3 år på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Har du studerat Djursjukvårdutbildningen på t.ex. Naturbruksgymnasiet Kalmar, Ingelstadgymnasiet eller Gamlebygymnasiet och valt till de kurser som krävs för universitetsstudier så har du goda förutsättningar för vidare studier på SLU.


Körkortsstipendium

Samtliga elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller våra uppsatta kriterier kan söka stipendiet.

Läs mer om vårt körkortsstipendium här.


Sökkoder

Sökkoder till våra inriktningar hittar du här.


Öppet hus

Läs mer om våra öppna hus här.


Vad är naturbruksprogrammet?

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram med möjlighet till högskolebehörighet. Programmet är främst för dig som har intresse i något eller flera av följande ämnen: djur, natur, skog, maskiner, trädgård, turism, entreprenörskap.


Är naturbruksgymnasium bra?

Naturbruksprogrammet ger dig inte bara tre roliga år. Du som vill får även högskolebehörighet. Det ger dig också också en yrkesexamen vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.


Vilken linje eller inriktning ska man gå?

Alla inriktningar på naturbruksprogrammet ger dig yrkesexamen. Högskolebehörighet kan du välja till. Det bästa sättet för dig som är osäker på vilken inriktning du ska välja är att besöka skolan på öppet hus i januari eller på hösten. De som gör det får en mycket mer klar bild av vilken inriktning de vill gå.