Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen varvas skolmiljö med arbetsliv – APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Förutom att teori och praktik varvas i undervisningen, så ges du möjlighet att under 15 veckors APL få inblick i intressanta yrken inom ditt intresseområde.