Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Nu är vi ett av fyra gymnasium i hela landet som är certifierade för Kvalitetsmärkt Hästgymnasium!

För mer information om vad certifikatet innebär kan man läsa mer på Hästnäringens Yrkesnämnds hemsida.